190/2003 Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene ...


KONTAKT:
dovrecka@gmail.com
+421-908-391 472Aktualizované:
priebežne

webmaster JanoP
Hosted at EffitLefaucheux
zväc obrázok kliknutím
ID:101
Popis: lovecké pušky a hlavne ich história sú moja záluba už mnoho rokov, je fajn ich mať a je dobré aj o nich niečo vedieť. rád oktrem samotných pušiek zbieram ak aj iba na fotografiách aj ostatné informácie o mieste, meste a dobe kde vznikali. Malá ukážka najznámejšej fabriky na zbrane a bicykle vo francúzsku St Etienne z druhej polovice 19 storočia pár dobových pohľadníc vie navodiť vhodnú atmosféru.
           


zväc obrázok kliknutím
ID:102
Popis: Syst.Lefaucheux / dvojrúrovka z druhej polocive 19 stor na náboj 16/65 / cca z zokov 1870-1880/ kaliber 16/65 výroba franc. St. ETIENNE / Manufacture d'armes de Saint-Étienne France / Vynálezca tohto typu náboja je Casimir Lefaucheux 1802-1852 first patent in 1832, sporting gun with paper-cased cartridges. Oba kohúty sú kované a pôvodné, perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku v oboch polohách. Hlavne znač. na spodnej časti St Etienne /palmové vetvičky a ďalšie preberacie značky... Vnútorný stav hlavne je v poriadku, nedá sa nafotiť. Otvárenie baskule tiež v poriadku plne funkčná záležitosť, jednotlivé diely majú totožné značky / f 54/ teda sa nejedná o skladačku ale pôvodné kusy. Pažba orechová so stopami opotrebenia zodpovedajúce veku., zámkové dosky aj predpažbie mierne zdobené rytinami
Cena: predané
           


zväc obrázok kliknutím
ID:103
Popis: Syst.Lefaucheux /dvojrúrovka z druhej polocive 19 stor na náboj 16/65 / cca z zokov 1870-1880/ výroba franc. St. ETIENNE / Manufacture d'armes de Saint-Étienne France / Vynálezca tohto typu náboja je Casimir Lefaucheux 1802-1852 first patent in 1832, sporting gun with paper-cased cartridges. Oba kohúty sú kované a pôvodné, perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku v oboch polohách. Hlavne znač. na spodnej časti St Etienne /palmové vetvičky a ďalšie preberacie značky... Vnútorný stav hlavne je v poriadku Otvárenie baskule tiež v poriadku plne funkčná záležitosť, jednotlivé diely majú totožné značky a teda sa nejedná o skladačku ale pôvodné kusy. Pažba orechová so stopami prelakovania je vo výbornom stave, zámkové dosky aj predpažbie zdobené loveckými rytinami bežiaci pes vtáky...
Cena: predané
           


zväc obrázok kliknutím
ID:104
Popis: Syst.Lefaucheux /dvojrúrovka z druhej polocive 19 stor na náboj 16/65 / cca z zokov 1870-1885/ výroba franc. St. ETIENNE / Manufacture d'armes de Saint-Étienne France / Vynálezca tohto typu náboja je Casimir Lefaucheux 1802-1852 first patent in 1832, sporting gun with paper-cased cartridges. Oba kohúty sú kované a pôvodné, perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku v oboch polohách. Hlavne znač. na spodnej časti St Etienne /palmové vetvičky a ďalšie preberacie značky... Vnútorný stav hlavne je v poriadku Otvárenie baskule tiež v poriadku plne funkčná záležitosť, jednotlivé diely majú totožné značky a teda sa nejedná o skladačku ale pôvodné kusy. Pažba orechová vo výbornom stave, zámkové dosky aj predpažbie zdobené už strojovo rastlinným ornamentom, /dekor vinnej révy / Napriek tomu, že sa nejedná o ručnú "kresbu" ide o dekoratívny kus
Cena: predané
           


zväc obrázok kliknutím
ID:105
Popis: Syst.Lefaucheux BROKOVNICA 16/65 z rokov 1870 -1885 zo Saint Etienne France. Ide o damaskovanú dvojhlavňovku so všetkými značeniami ako aj zláteným ornamentom na oboch zámkových doskách, veľmi jemná kresba štylizovaný vtáčik.bažant? , predné kovanie bez decorácie Zámkové dosky signované A. SANCERRE SODELU RAPHANAND /Sanserre oblasť vo francuzsku pri rieke Loire, puškár Raphanand nedopátraný. / Krásne zdobenie niektorých skrutiek dokladujú pôvodnosť na jednom mieste drevo trochu poškodené- prasknuté , čo nebráni v jej občasnom používaní ani vystaveniu ako dekorácia. Oba kohúty sú pôvodné, rovnaké značenie / číslo M56, totožné aj na mechanizme zámkov aj na damaskovanej hlavni, perá silné a napružujú plne v poriadku v oboch polohách . Hlaveň s značkami Saint Etienne skrížené palmové vetvičky hore korunka. ako aj nápis St. ETIENNE rok /, muška znížená, dĺžka hlavne 76 cm.
Cena: predané
           


zväc obrázok kliknutím
ID:107
Popis: Lefaucheux druhá polovina 19 storočia Ide o výborne zachovalú starožitnú dvojhlavňovku so všetkými značeniami ako aj výzdobou na oboch zámkových doskách., ako aj ostatnom kovaní veľmi jemná kresba ornamentov. Zámkové dosky sú nesignované. Krásne zdobenie niektorých skrutiek dokladujú pôvodnosť. Oba kohúty sú pôvodné a zhodné, kohúty pevné v oboch polohách, perá silné a napružujú plne v poriadku. Otváranie a zamykanie tiež bez problémov a bez vachtlania. plne funkčné. Otváranie je zriedkavý systém BERINGER, patent z roku 1839 / Système inventé par Beringer en 1839 / nie dlhou pákou pod predpažbičkou, ale do boku páčkou umiestnenou pod lučíkom. Ide aj o tzv anglické otváranie Hlaveň s značkami Saint Etienne / skrížené palmové vetvičky hore korunka. ako aj nápis St. ETIENNE na oboch hlavniach , CHOK / CHOKE - Würgebohrung/ , skúšobná značka ešte na čierny prach / black powder proof/ muška zlátená , dĺžka hlavne 74 cm.
Cena: predané
           


zväc obrázok kliknutím
ID:109
Popis: Lefaucheux druhá polovina 19 storočia kaliber 16/65 Ide o výborne zachovalú starožitnú dvojhlavňovku so všetkými značeniami ako aj výzdobou na oboch zámkových doskách., ako aj ostatnom kovaní veľmi jemná kresba ornamentov. Zámkové dosky sú zdobené polovníckymi vývajmi bežiaca líška, loviaci pes ... Oba kohúty sú pôvodné a zhodné, kohúty pevné v oboch polohách, perá silné a napružujú plne v poriadku. Otváranie a zamykanie tiež bez problémov a bez vachtlania. plne funkčné. Otváranie je zriedkavý systém, kde sa baskula otvára páčkou pred lučíkom umiestnenou pred lučíkom ide aj o systém podobný ako pri zduchovkách Hlaveň damaskovaná / typ drátenka/ hlaveň určená na čierny prach /black powder proof/ Pažba má krásnu drevenú opierku pre ostatné prsty za lučííkom ako aj lícnicu na lavej strane
Cena: 1200 euro
           


zväc obrázok kliknutím
ID:111
Popis: Lefaucheux druhá polovina 19 storočia kaliber 16/65 /Casimir Lefaucheux 1802-1852 first patent in 1832, sporting gun with paper-cased cartridges./ Oba kohúty sú kované a pôvodné, perá napínajú penve a mech. funguje v poriadku. Hlavne čERNENé znač. na spodnej časti St Etienne /palmové vetvičky a ďalšie preberacie značky... Otvárenie baskule tiež v poriadku plne funkčná záležitosť, jednotlivé diely majú totožné značky / f 54/ teda sa nejedná o skladačku ale pôvodné. Pažba orechová so stopami opotrebenia zodpovedajúce veku., zámkové dosky aj predpažbie mierne zdobené rytinami slabo vidieť , dá sa poprípade lepšie vyčistiť od povrchovej korózie.
Cena: predané
           


zväc obrázok kliknutím
ID:112
Popis: Lefaucheux druhá polovina 19 storočia kaliber 16/65 /Casimir Lefaucheux 1802-1852 first patent in 1832, sporting gun with paper-cased cartridges./ Oba kohúty sú kované a pôvodné, perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku v oboch polohách.Damaskované hlavne znač. na spodnej časti F1 viď foto/ miestami na hlavni mierna korózia viď foto. Hlaveň je vyrobená ako DAMASénska ocel s krásnou štruktúrou, tigré,/tabak/ , tiež štruktúrovaný DAMASkovaný pás na zväzku., ide o dielenskú prácu z roku 1850 - 1860 epocha NAPOLEONA III. Zámkové dosky sú značené výrobcom G.BESNIER druhá doska je zn. à AVRANCHES , historické mesto na západnom pobreží neďaleko oloostrova Mont saint Michel. Baskula otvára a zatvára bez problémov a "vachtlania" je plne funkčná, pažba zachovalá v dobrom stave
Cena: 530 euro
           


zväc obrázok kliknutím
ID:113
Popis: Lutich Lefaucheux druhá polovina 19 storočia /Casimir Lefaucheux 1802-1852 first patent in 1832, sporting gun with paper-cased cartridges./ Ide o výborne zachovalú starožitnú loveckú dvojhlavňovku so všetkými značeniami ako aj výzdobou na oboch zámkových doskách., ako aj ostatnom kovaní sú rovnaké značky ...nie je to skladačka. Oba kohúty sú kované a pôvodné, perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku v oboch polohách..Hlavne 76,5 cm zn. ELG s hviezdičkou, + Peron /The Perron, sole proof mark until dropped in 1810, Since 1853 used to indicate inspection or proof of breeching system. Not used on revolvers. Can be either of these. / / mesto Giege/ znač. na spodnej časti viď foto/ Hlaveň je vyrobená ako DAMASénska ocel s krásnou štruktúrou, tigré, tiež štruktúrovaný DAMASkovaný pás na zväzku., ide o dielenskú prácu z roku 1850 - 1860 epocha NAPOLEONA III. Zámkové dosky a kovová garnitúra sú zdobené bohatým rastlinným ornamentom / vinná réva? . Orechová pažba bez cervotoče vo výbornom stave., dá sa ešte preleštiť včel. voskom
Cena: predané
           


zväc obrázok kliknutím
ID:117
Popis: krásna lovecká brokovnica systhém lefaucheux 16/65 z polovice 19 storočia 1856-1869/ puškára Pierre Ferrier zo St Etienu. /P. Ferrier Arquebusier à Paris à compter de 1848 au 72, rue du Faubourg St-Honoré. Encore en 1870. Všetky kovové garnitúry sú bohato zdobené a signované./ Systhém oddelovania hlavne je vzácny typ podľa patentu Boitard Paul., Saint Etienne pôsobiaci od r.1852 do 1880., /patent registrovaný: Patent on June 20, 1857 for the improvement of the Boitard system. Damaskovaná hlaveň ako aj lišta je vo výbornom stave bez vážneho poškodenia alebo korózie, damas typu tabac má viditeľné stopy pásového vinutia. Hlavne 75 cm sú značené proof značkou zo St Etienu pre roky 1856 až 1869 ako aj Bte S.G.D.G. /Breveté Sans Garantie Du Gouvernement“/ Pažba má drobné nedostatky a drobné časti chýbajú, je vhodná na čiastočnú rekonštrukciu. Na vonkajšej strane lučíku je šľachtický erb predchádzajúceho majiteľa.,ide o rodinný erb s korunkou španielskeho baróna /štyri guľôčky a tri pásiky na koruine viď http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spanish_Heraldic_Crowns.svg Solventnejšia klientela v Španielsku v tomto období nakupovala kvalitné francúzske pušky ako ukážku vyššieho štandardu.
                       


zväc obrázok kliknutím
ID:119
Popis: Syst.Lefaucheux /dvojrúrovka z druhej polocive 19 stor na náboj 16/65 / cca z zokov 1875-1885/ výroba franc. St. ETIENNE / Manufacture d'armes de Saint-Étienne France / Vynálezca tohto typu náboja je Casimir Lefaucheux 1802-1852 first patent in 1832, sporting gun with paper-cased cartridges. Oba kohúty sú kované a pôvodné, perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku v oboch polohách. Hlavne krútené, znač. na spodnej časti St Etienne /palmové vetvičky a ďalšie preberacie značky BL 475 ... Vnútorný stav hlavne je v poriadku. Otvárenie baskule tiež v poriadku, plne funkčná záležitosť, jednotlivé diely majú totožné značky a teda sa nejedná o skladačku ale pôvodné kusy. Pažba orechová ...rybina, s sekundárnym vykladaním, inkrustácia strieborním drôtom, čiastočne nekompletná. Druhá strana pažby nesie totožnú výzdobu inkrustáciou ako aj vkladané čierne drevo. Za naj.., inak štandardného kusu, môžeme považovať zdobenie zámkových dosiek a kovových garnitúr loveckými rytinami stromy, bežiace psy, jeleň, vtáky
Cena: 480 euro
           


zväc obrázok kliknutím
ID:121
Popis: Lefaucheux BROKOVNICA 16/65 z rokov 1870 -1885 zo Saint Etienne France. Ide o zachovalú starožitnú dvojhlavňovku so všetkými značeniami ako aj ornamentom na oboch zámkových doskách z oboch strán, jemná kresba štylizovaný rastlinný ornament , predné kovanie tiež totožné rastlinné dekorácie. Zámkové dosky pôvodné Krásne zdobenie niektorých skrutiek a sériové čísla dokladujú ich pôvodnosť. Oba kohúty sú pôvodné, perá silné a napružujú plne v poriadku. Otváranie aj zamykanie tiež bez problémov a bez vachtlania. plne funkčné. Pažba svetlejší orech je v dobrom stave stopy po červotoči opravované. Hlaveň s značkami Saint Etienne / skrížené palmové vetvičky hore korunka. ako aj nápis St. ETIENNE / stopy po korózii hlavne minimálne a primerané. Pozrite si videosekvenciu., niekedy jedno video je viac ako sada fotografií https://www.youtube.com/watch?v=PDKZFG-xon0&feature=youtu.be
Cena: predané
           


zväc obrázok kliknutím
ID:123
Popis: Lefaucheux tretia štvrtina 19 storočia atyp. 14 /the figure 17.2 on one of the barrels indicates and such a figure corresponds to gauge 12. Oba kohúty sú kované a pôvodné, perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku v oboch polohách.Damaskované hlavne znač. na spodnej časti: proofhouse of Saint-Etienne, 17.2 signum výrobcu SEY??? sa dá identifikovať ako SEYVE J = SEYVE Jean, gunner, street of Low Vernay, 23 in Saint Etienne, around 1868. Hlaveň je vyrobená ako DAMASénska ocel /TORDU/s krásnou štruktúrou, tiež krásna orechová pažba s bohatou kresbou. /Imitácia amerického orecha je robená pri " slabších " letokruhoch a štruktúre dreva., ide o omotanie lanom namočeného v petroleji a zapálené.Tak zniká táto symetrická štruktúrka na pažbe. Ide o peknú dielenskú prácu z roku epocha NAPOLEONA III.
Cena: 680 euro
           


zväc obrázok kliknutím
ID:126
Popis: Lefaucheux z druhej polocive 19 stor. 16/70 z LIEGE Belgicko. Oba kohúty sú pôvodné, perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku v oboch polohách. Hlavne znač. na spodnej časti písané zn.LG /Liege/ predbežný test,zavedená od roku 1852, 17.4 ďalšie preberacie značky ELG v ovále používaná v rokoch 1846-1893 a výrobca hlavní J.JAMAIN. Zhodné sériové cislo 4457 na rôznych častiach dokazuje pôvodnosť, žiadna skladačka. Krásna pažba orechová so stopami rybiny je zodpovedajúca svojmu veku. Zámkové dosky aj predpažbie zdobené rytinami, totožný ornament aj na kohútoch. Na damaskovanej hlavni je zlatý nápis DAMAS LECLERE ide o upresnenie typu damasu podľa patentu, nie výrobok pána Leclere! /Leclere were barrel makers and responsible for many of the patterns seen on barrels produced in France, Liege and Ferlach./ Hlaveň je práca puškára J.JAMAIN zatiaľ neidentifikovaná. Pri tak krásnej a vzácnejšej hlavni som sa ponoril do hlbšieho pátrania, podľa Who’s Who Arms manufacture of Liège” sú dvaja Lecrere možný ako tvorcovia vzorky, štuktúry damaskovania. LECLERE A.z Vaux Sur Olne. V deposite Belgických patentov je jeho registrácia z roku 1877 na výrobu Damas v “novej kresbe”.Vaux/Olne je údolie medzi LIEGE a VERVIERS, v 19. storočí kolíska mnohých manufaktúr na výr. Damask. hlavní Druhý LECLERE E.N z OLNE, tiež z tohto údolia Vesdre má v deposite patentov v rokoch 1842 až 1863, šesť patentov súvisiacich s výrobou damas hlavní. Obaja sú z toho istého obdobia významný puškári s patentami, nedá sa určiť, ktorého štruktúra bola použitá pánom J. JAMAIN,čo uvádza na hlavni zlatý nápis DAMAS LECLERE.
Cena: predané
           


zväc obrázok kliknutím
ID:128
Popis: Lefaucheux z druhej polocive 19 stor. 16/65 C. Martinier-Collin bol výrobca zbraní Badouillière 21 rue Saint Etienne v 1860-1882. Manufacture française d'armes de chasse et de tir. Saint-Etienne, po smrti jeho továreň odkúpila v roku 1885 spoločnosť Étienne Mimard et Pierre Blachon a stane sa Výroba zbraní v St Etienne a nakoniec v 1892 výroba zbraní a bicyklov St Etienne. /Manufacture française d'armes et de cycles de Saint-Étienne en 1892. Tento typ značenia St Etienne. sa používa od roku 1879, tak v tomto prípade môžeme presne určiť výrobu na rok 1879 až 1882. Orechová pažba vo výbornom stave, mech fungujú v oboch polohách....Hlavne sú DAMASkované typu tordu.. dodatočne nalakované, čo sa dá odstrániť , no nevadí. Na hlavni aj nečiť. nápis výrobcu a ilicialky PB. Ako aj nízke sériové číslo 6 / s bodkou/ na rôznych častiach pušky predpokladajú rannú výrobu.
Cena:
               


zväc obrázok kliknutím
ID:131
Popis: MEYER systh. lefaucheux tretia štvrtina 19 storočia, figure 17.2 na hlavni korešponduje s kalibrom 12. Oba kohúty sú kované a pôvodné, perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku v oboch polohách vnútorná strana zámkov je v krásnom stave bez stopy korózie., všetky časti garnitúry aj baskule nesú totožné sériové číslo D 96, zámkové dosky: MEYER a ST ETIENNE .Damaskované hlavne znač. na spodnej časti: D96, proofhouse of Saint-Etienne z roku 1869, 17.2 signum výrobcu BM nad iniciálkami pekná korunka a na spodku hviezdička. /Jedná sa o subdodávateľa tejto damaskovanej hlavne pre puškára MEYER zo St. Etienne / MEYER MAURICE, 11 Rue de Rome, a Paris, contrôleur principal a la Manufacture de St Etienne Loire/ Vklad ochrannej známky 17.mája 1876 St. Etienne. Damaskované hlavne sú peknej štruktúry a je vidieť aj jemné stuhy. Lišta medzi hlavňami je tiež štruktúrovaná. Drevená pažba je klasický priemer v dobrom stave, no ničím nevyniká.
Cena: predané
           


zväc obrázok kliknutím
ID:135
Popis: Luxusná brokovnica lefaucheux tretia štvrtina 19 storočia. Figure 17.0 a St. ETIENNE na hlavni korešponduje s kalibrom 16/65 . Oba kohúty sú kované a pôvodné, perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku v oboch polohách vnútorná strana zámkov je v krásnom stave bez stopy korózie., všetky časti garnitúry aj baskule nesú totožné sériové číslo , zámkové dosky: sú bohato zdobené reliéfnymi loveckými scénami.. psy, líšky , stromy . Damaskované hlavne znač. na spodnej časti: č. 62 , a proofhouse of Saint-Etienne žial viac neumožňujú zistiť výrobcu . Damaskované hlavne sú krásnej jemnej štruktúry TORDU a je slabo vidieť aj jemné stuhy. Lišta medzi hlavňami je tiež štruktúrovaná. Drevená pažba je klasický kus vo výbornom stave so stopami po černení špagátom.
Cena: 820 euro
           


zväc obrázok kliknutím
ID:137
Popis:Lutich Lefaucheux druhá polovina 19 storočia /Casimir Lefaucheux 1802-1852 first patent in 1832, sporting gun with paper-cased cartridges./ Ide o výborne zachovalú starožitnú loveckú dvojhlavňovku so všetkými značeniami ako aj výzdobou na oboch zámkových doskách., ako aj ostatnom kovaní sú rovnaké značky ...nie je to skladačka. Oba kohúty sú kované a pôvodné, perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku v oboch polohách DAMASKované hlavcne zn. ELG s hviezdičkou, + Peron / proof mark/ mesto Giege/ znač. na spodnej časti viď foto/ Hlaveň je vyrobená ako DAMASénska ocel s krásnou štruktúrou, tiež štruktúrovaný DAMASkovaný pás na zväzku., ide o dielenskú prácu z roku 1853 - 1877 epocha NAPOLEONA III. Zámkové dosky a kovová garnitúra sú zdobené bohatým rastlinným ornamentom a loveckými scénami psy, srna.... Orechová pažba bez cervotoče vo výbornom stave pravdepodobne vylepšovaná pálením špagátom.
Cena: 850 euro
           


zväc obrázok kliknutím
ID:136
Popis: brokovnica lefaucheux tretia štvrtina 19 storočia. Figure 17.0 z Lutychu na objekte sa P R A C U J E
Cena: neupresnená
           


zväc obrázok kliknutím
ID:141
Popis: syst lefaucheux , krásna damaskovaná hlaveň, zámkové dosky sign GRENOBLE
                   


zväc obrázok kliknutím
ID:152
Popis:Ronchard - Cizeron lefaucheux 70-te roky 19 storočia cal 17.0 na hlavni korešponduje s kalibrom 16/65. Oba kohúty sú kované a pôvodné, perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku v oboch polohách vnútorná strana zámkov je v krásnom stave bez stopy korózie., všetky časti garnitúry aj baskule nesú totožné sériové číslo H 22 dokonca aj spojovací pôvodný šrób. Zámkové dosky: zdobené lovnou ... srnky, vtáci, kačice spy ... Damaskované hlavne znač. na lište CANON CHOKE BORED na spodnej časti: H22, proofhouse of Saint-Etienne, 17.0 bežiaci zajac/logo výrobcu, CHOKE BORED PERFECTIONNE, /signum výrobcu RC nad iniciálkami pekná korunka a na spodku hviezdička. /Jedná sa o výrobcu damaskovanej hlavne, nie finálneho puškára Ronchard-Cizeron Joseph : fabricant à St-Etienne od 1840, Vklad ochrannej známky St. Etienne 1879, Na Universal Exhibition v 889, získal zlatú cenu odvtedy ja na jeho hlavniach aj nápis Médaille d'or" Damaskované hlavne sú peknej štruktúry a je vidieť aj jemné stuhy. Lišta medzi hlavňami zlátené CANON CHOKE BORED. Orechová pažba je s rybinou Cena: 1 250 euro