190/2003 Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene ...


KONTAKT:
dovrecka@gmail.com
+421-908-391 472Aktualizované:
priebežne

webmaster JanoP
Hosted at EffitKresadlové
zväc obrázok kliknutím
ID: 100br> Popis: krásne dvojhlavňové kresadlovky sú už dnes pre bežného zberateľa nedostupné a treba sa uspokojiť s kusmi v múzeu, trochu lepšia situácia je s kresadlovkami transformovanými na novší perkusný systém. Pôvodná hlaveň ostáva, zámkové dosky aj s prípadnou výzdobou tiež, kompletný zámkový mechanizmus je tiež stará práca a na dôvažok často aj pôvodná pažba, často krásny kus dreva. Pri transformácii sa odstráni panvička a ocieľka a kresadlový kohút sa tiež nahradí perkusným., no často stopa po panvičke ostáva a identifikuje starší barokový kus. Žiaľ už bez typickej čeľuste na kresací kameň. Trochu lepšia je situácia aj s tzv "balkánkami", kresadlovkami z nie ďalekého orientu, pred pár desaťročiami o to nik nezakopol, dnes už tiež v dobrom pôvodnom stave zriedkavosť

zväc obrázok kliknutím
ID:154
Popis: Arabská moukhala zo severnej Afriky je prienikom viacerých rarít. Ide o plne funkčnú luxusnú kresadlovku z konca 18 storočia / až po 20 roky 19. / , ktorá má extrémne dlhú oktagonálnu hlaveň. Väčšina dobových kusov má hlaveň ako trubku, alebo začína oktagonálne a prechádza v trubku. Jej dĺžka 140 cm je tiež raritná. Táto hlaveň je po celej dĺžke inkrustovaná striebrom, s ornamentmi alebo súra s koránu. Funkčný kresadlový zámok je tiež europskeho pôvodu a nie je transformovaný na perkusný, ako to bolo zvykom v 19 storočí prerábať. Lokácia je severná časť Atlasu v Afrike / Moroco, Alžír/ jednoznačný berbersko-europsky vplyv.
           

zväc obrázok kliknutím
ID:134
Popis: Francúzska kresadlovka z 18 storočia, identifikácia problematická, značenie na hlavni LEROY PARIS je atypické a výzdoba robí tiež isté problémy. Podľa Mussé de l´Armée, /Dôme des Invalides, Paris/ je bohatá inkrustácia kosťou a perleťou sekundárna práca v „nemeckých mestách“. Hlaveň nesie ďalšiu výzdobu orientálneho typu., môže ísť o koristnícku hlaveň spracovanú puškárom v Paríži alebo aj až o terciálne dozdobenie v našich krajinách. Tento historický kus trochu cestoval.,podľa story to bola podpora protihabsburgských povstaní od Burbonovcov, čo dáva logiku, no nie je nijako potvrdené., iba story. Tento kus ani nemienim rozoberať pre prípadné značenie na hlavni.
                       


zväc obrázok kliknutím
ID:150
Popis: OSSIERO španielska /Talianska/ kresadlovka z druhej polovice 18 storočia, transformovaná asi v rokoch 1820 až 1830 na perkusný systhém. Garnitúra je hladná, pôvodná a zámková doska nierne zdobená nesie nápis /puškára OSSIERO z Janova . puškárska rodina z 18/19 storočia /Perkusný kohút tiež hladký, bez výzdoby, vhodný k hladkej zámkovej doske, jú pevný a pero silné, v prvej polohe zaistené, v druhej spúšťa bez problémov. Damaskovaná hlaveň barokového typu nesie rôzne značky nápisy o.i. emblém výrobcu, kríž so stojanom .... je zo začiatku oktagonálna, prechádza cez prstence do štandardného tvaru. Výrobca hlanve /španielskeho typu/zatiaľ neidentifikovaný. transformácia kohúta 1820 -1840 OSSIERO Janov/ Puška z 18 storočia. Pažba má mosadznú garnitúru., niektoré ozdobné časti odlomené, pekná pôvodná muška.. Celkovo ide o kvalitnú Puška z druhej pol 18 storočia ktorá bola citlivo transformovaná na percusný systhém /odstránením panvičky/ jej zachovaná stopa je charakteristický znak transformovaních kusov. Na boku hlavne sa nachádza štiliz. inktustácia striebrom asi " 3x burgundská lalia" dá a predpokladať , že puška prišla na taliansku pôvu počas vlády Karola Burgundského /Neapolské královstvo/ keď bola celá južná časť pod nadvládou Španielska.
           

zväc obrázok kliknutím
ID: 106
Popis: Lahká dvojhlavnová kresadlovka z druhej polovice 18 storočia, transformovaná asi v rokoch 1820 až 1830 na perkusný systhém. Garnitúra sa spodku pôvodná a zhodná zámkové dosky nezdobené, pekný rybina aj na pažbe aj na pažbyčke v predu. Oba kohúty sú pevné a perá silné, v prvej polohe zaistené, v druhej spúštajú bez problémov. Evidovaný puškár: E. Chapon LAINÉ zo St. ETIENNE známa puškárska oblasť, neskoršie tam vznikla Manufacture dármes de Saint =Etienne bol činný v rokoch 1760 až 1786 ..transformovaná na perkusný piston cca 1820 až 1830 .. krásna štíhla pažba je orech, malý kaliber priemer pri ústí 12,5 mm hlaveň má na spodnej časti kontrolné značky korunky.
Cena: 680 euro
           


zväc obrázok kliknutím
ID: 120
Popis: dvojhlavňová kresadlovka z druhej polovice 18 storočia, transformovaná asi v rokoch 1820 až 1840 na perkusný systhém. Garnitúra je hladná, pôvodná a zhodná zámkové dosky nezdobené nesú nápisy / asi výrobcu a miesto výroby/ no nápis je už nečitateľný. Perkusné kohúty tiež hladké, bez výzdoby, vhodné k hladkým zámkovým doskám, sú pevné a perá silné, v prvej polohe zaistené, v druhej spúštajú bez problémov. Damaskové hlavne nesú rôzne značky nápisy o.i. M2, TORDU / krútené- prvý stupeň výroby damaskovej hlavne/., ako aj meno asi výrobcu A PAGNIER / popr A RAGNIER?/ nápis nečitateľný a výrobca zatiaľ neidentifikovaný. Nakoľko sa na hlavniach nenachádzajú proof marky , tiež to korešponduje s obdobím transformácie 1820 -1840/ keď sa tieto skúšobné značky ešte systematicky neoznačovali. Krásna pažba má netradičnú rybinu a je vyrezávaná v tvare jelenej nohy / typ Hirschbein/ čo podtrhuje loveckú funkciu tejto pušky. Celkovo ide o kvalitnú pušku z druhej pol 18 storočia ktorá bola citlivo transformovaná na lovecké účely prehodením kohútov, odstránením panvičky/ jej zachovaná stopa je charakteristická značka transformovaních kusov / a nainšt drumu s pistónmi.
Cena: 580 euro
           


zväc obrázok kliknutím
ID: 125
Popis: Kvalitná dvojhlavnová kresadlovka z druhej polovice 18 storočia, neskoršie transformovaná na perkusný zámok puškárom Jean Suan. Hlaveň v prvej časti oagonálna., bola vyrobená podľa značenia CANON TORDU CARTERON v rokoch 1750-1764 /Nicolas Carteron ( 1694-1764) alebo jeho synom / His Antoine son “says the Parisian one” (1763-1835)/. Na oboch zámkových doskách značený JEAN SUAN A ISSOIRE je evidovaný puškár a jeho obchod s Issoire existuje už v koncom 18. storočia. Transformácia na perkusný zámok pri zachovaný pôvodných častí pochádza z prvej pol. 19 storočia, do cca 1840 roku. Z tohto obdobia je aj krásna a kvalitná rezba na pažbe s lícnicou tejto loveckej pušky.
Cena: 680 euro